Hamns samfällighetsförening

Årsmöte 2020

Kallelse till årsmötet 2020

Årsmötet kommer att hållas den 30 augusti klockan 11.00 vid klubbhuset. Mötet får bli ett friluftsmöte utan fikaservering, med egen stol och paraply på grund av Coronapandemin.

Grannsamverkan – ett sätt att förhindra t ex inbrott och skadegörelse genom att hålla ögonen på omgivningen och prata med grannar.

Vid årsmötet i juli beslutade föreningen att en Grannsamverkansgrupp skulle bildas i vårt område och Eva Lindahl utsågs till kontaktperson till polisen.

Under september har vi satt upp stora skyltar om Grannsamverkan vid skylten ”Här upphör allmän väg” i Norra Nyhamn och vid vändplanen längst ut på Boansvägen. Små skyltar har vi satt vid Utstensvägen, Båthamnsvägen och Skvalpgrundsvägen.

Ytterligare tre personer har utsetts av sina respektive grannar att fungera som kontaktpersoner i den grupp som tillsammans med Eva ska hålla ett vakande öga på vad som sker i omgivningen:

Martin Nissar, Utstensvägen
Marianne Asterheim, Båthamnsvägen
Willy Svahn, Skvalpgrundsvägen

Gruppens medlemmar Ska hålla varandra informerade om saker som händer och om udda företeelser. Eva kommer att ha löpande kontakt med polisen för att ge och få värdefull information.

Gruppens ambition är att via e-post meddela nyheter av värde till dem som lämnat e-postadresser till föreningen. Övriga får läsa det som skrivs på vår hemsida www.hamnsvag.se

Som alla förstår är det viktigt att alla fastighetsägare rapporterar ”konstiga” saker till kontaktpersonerna.

Frågor kan ställas till Eva Lindahl, mobil 070-5794916 eller till eva.lindahl@hotmail.se

Bärighetsklass 3 – Boansvägen

BK3 trafikmärke

För vår väg som är klassificerad som BK3 gäller max 37 tons bruttovikt och ett axeltryck på max 8 ton, oavsett typ av axel.

Dispens för tyngre transporter

Kontakta vägsamfällighetsföreningens ordförande Stig Lindahl, telefon 070-579 48 23eller ledamoten Stefan Eriksson, 070-311 73 67.

Vägavgifterna

För att se vad uttaxering för din fastighet är, se aktuell excel-fil med andelstal. Ditt fastighetsnummer hittar du i kolumn B och aktuellt uttaxeringsbelopp hittar du i kolumn AD. Betalning av avgiften ska ske senas den 31 augusti, och inbetalningskort kommer att skickas ut under juli.

Information via e-post

Om ni vill ha information via e-post, meddela er e-postadress till styrelsen@hamnsvag.se.

Ny adress eller andra förändringar?

Glöm inte att meddela någon i styrelsen eller till styrelsen@hamnsvag.se om ni flyttar, säljer er fastighet, ändrar från sommarboende till året runt eller tvärtom eller ändrar antalet hushåll på fastigheten. Kontrollera gärna att era uppgifter stämmer i medlemsmatrikeln, och meddela om det är något som ska ändras.
Medlemsmatrikel [excel-fil]

Hastigheten på vägen

Styrelsen vädjar till medlemmarna att hålla ner hastigheten på vägen och att använda mötesplatserna.

Bilder från en städdag